ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุเชาว์ พงษ์วิไล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
|rowspan="1" align="center"| 2527 ||align="center"|''ห้องที่จัดไม่เสร็จ''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan="34" align="center"| 2528 ||align="center"|''สนิมน้ำค้าง''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"|''บันไดเมฆ''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"|''ลมหายใจสีขาว''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"|''แม่เอิบ''|| align="center" |[[ช่อง 5]] ||align="center"| ||align="center"| รับเชิญ
|-
|rowspan="6" align="center"| 2529 ||align="center"|''ชายสามโบสถ์''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|''พระจันทร์แดง''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan="67" align="center"| 2530 ||align="center"|''[[สารวัตรเถื่อน]]''|| align="center" |[[ช่อง 7]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"|''[[แต่ปางก่อน]]''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"|''อวสานของเซลล์แมน''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"|''สื่อรักภูตน้อย''|| align="center" |[[ช่อง 5]] ||align="center"| ||align="center"| รับเชิญ
|-
|rowspan="3" align="center"| 2531 ||align="center"|''[[นาคี]]''|| align="center" |[[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
178

การแก้ไข