ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฤษณ์ ศุกระมงคล"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8726153 โดย Sry85ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ''[[ตี๋ใหญ่ (ละครโทรทัศน์)|ตี๋ใหญ่]]'' ช่อง 5 (2528)
# ''เดชานี'' ช่อง 7 (2528)
# ''แม่เอิบ'' ช่อง 5 (2528)
# ''ปริศนา'' ช่อง 3 (2530)
# ''ป่าสนธยา'' ช่อง 7 (2530)
# ''[[พรหมไม่ได้ลิขิต]]'' ช่อง 3 (2538)
# ''ไฟต่างสี'' ช่อง 3 (2538) รับเชิญ
# ''สัญญาณลวง'' ช่อง 5 (2538) รับเชิญ
# ''ก้านกฤษณา'' ช่อง 3 (2539)
# ''พิสูจน์รักจากสวรรค์'' ช่อง 5 (2539)
178

การแก้ไข