ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจับคู่เชื่อมโยงระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''การจับคู่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์''' (Object-Relational mapping: O/RM, ORM, O/R mapping) เป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อม[[ฐานข้อมูล]]เข้ากับแนวความคิด[[การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ|ภาษาเชิงวัตถุ]] โดยการสร้าง[[ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ]]เสมือนขึ้น ตัวโปรแกรมที่ใช้วิธีการจับคู่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับวัตถุนั้นมีทั้งแบบที่แจกจ่ายฟรีและแบบที่เป็นการค้า อย่างไรก็ตาม[[นักเขียนโปรแกรม]]บางคนก็เลือกที่จะทำตัวเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลกับวัตถุด้วยตัวเอง
 
ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุในโปรแกรมเป็นตัวแทนเสมือนเป็นวัตถุในโลก ยกตัวอย่างเช่น สมุดโทรศัพท์ประกอบไปด้วยรายการข้อมูลของบุคคลพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของบุคคลนั้น ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจจะมีหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขหรือหนึ่งหมายเลขหรือไม่มีเลยก็ได้ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสมุดโทรศัพท์สามารถแทนโดย "วัตถุบุคคล" ซึ่งประกอบไปด้วย[[ช่อง (วิทยาการคอมพิวเตอร์)|ช่อง]]ข้อมูลที่ระบุสมาชิก ตัวแปรของวัตถุ เช่น เช่น ชื่อบุคคล [[รายการ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)|รายการ]]ของหมายเลขโทรศัพท์ รายการของที่อยู่ เป็นต้น
450

การแก้ไข