ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจับคู่เชื่อมโยงระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''ตัวส่งระหว่างโมเดลเชิงการจับคู่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับวัตถุและเชิงสัมพันธ์''' (Object-Relational mapping: O/RM, ORM, O/R mapping) เป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อม[[ฐานข้อมูล]]เข้ากับแนวความคิด[[การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ|ภาษาเชิงวัตถุ]] โดยการสร้าง[[ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ]]เสมือนขึ้น ตัวส่งระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงโปรแกรมที่ใช้วิธีการจับคู่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับวัตถุนั้นมีทั้งแบบที่แจกจ่ายฟรีและแบบที่เป็นการค้า อย่างไรก็ตามโปรแกรมเมอร์[[นักเขียนโปรแกรม]]บางคนก็เลือกที่จะทำตัวส่งเชื่อมโยงระหว่างโมเดลเชิงฐานข้อมูลกับวัตถุและเชิงสัมพันธ์ใช้เองด้วยตัวเอง
 
ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุในโปรแกรมเป็นตัวแทนของเสมือนเป็นวัตถุในโลก ยกตัวอย่างเช่น สมุดโทรศัพท์ประกอบไปด้วยรายการข้อมูลของบุคคลพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของบุคคลนั้น ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจจะมีหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขหรือหนึ่งหมายเลขหรือไม่มีเลยก็ได้ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสมุดโทรศัพท์สามารถแทนโดย "[[วัตถุ]]บุคคล" ซึ่งประกอบไปด้วย[[ช่อง (วิทยาการคอมพิวเตอร์)|ช่อง]] (ข้อมูลที่ระบุสมาชิก, ตัวแปลตัวแปรของวัตถุ, slot, field, member, instance variable, อื่นๆ) เพื่อใช้เก็บข้อมูลเช่น เช่น ชื่อบุคคล [[รายการ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)|รายการ]]ของหมายเลขโทรศัพท์ รายการของที่อยู่ เป็นต้น
 
โดยทั่วไปแล้ววัตถุในการเขียนโปรแกรมเก็บไว้ใน[[แรม|หน่วยความจำที่เข้าถึงแบบสุ่ม]] ไม่ใช่[[ไฟล์]]หรือ[[ฐานข้อมูล]]ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ในปริมาณมาก จึงต้องมีหาวิธีในการแปลแปลงวัตถุที่อยู่ในหน่วยความจำแบบสุมสุ่มให้สามารถเก็บลงในไฟล์และฐานข้อมูลได้ การเก็บในที่นี้ต้องคงคุณสมบัติและความสัมพันธ์กันของวัตถุที่เก็บไว้ด้วย มากไปกว่านั้นในอีกทั้งการเก็บข้อมูลปริมาณมากยังจะต้องคำนึงถึงการเข้าถึงวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย วัตถุที่จัดเก็บไว้ในไฟล์หรือฐานข้อมูลแบบนี้จะเรียกว่า[[วัตถุเป็นข้อมูลที่มีความคงทน]]ถาวร
 
== ดูเพิ่ม ==
450

การแก้ไข