ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คองคอร์ด"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8000115 โดย BondAviationด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด''': 185,065 กิโลกรัม
* '''น้ำหนักร่อนลงสูงสุด''': 111,130 กิโลกรัม
* '''อัตราเร็วเดินทางขั้นสูง''': 2,179180 กิโลเมตร/ชั่วโมง
* '''อัตราไต่ที่ระดับน้ำทะเล''': 1,525 เมตร
* '''เพดานบินใช้งาน''': 60,000 ฟุต
* '''อัตราเร็ววิ่งขึ้น''': 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง
* '''อัตราเร็วร่อนลง''': 180300 กิโลเมตร/ชั่วโมง
* '''ระยะทางวิ่งขึ้นพ้น 10.7 เมตร''': 3,600 เมตร
* '''ระยะทางร่อนลงจาก 10.7 เมตร''': 2,220 เมตร
ผู้ใช้นิรนาม