ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไอตากัตตะ (อยากจะได้พบเธอ) (เพลงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต)"