ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ดนตรีในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรม (une activité culturelle) ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการขับร้อง รวมถึงการสร้างจังหวะและทำนอง ดนตรีจึงมีความสำคัญ ไม่เพียงแค่ในเชิง[[การสื่อสาร]] หรือการใช้เพื่อ[[ความบันเทิง]]และใน[[พิธีกรรม]] แต่ยังรวมถึงความสำคัญในด้าน[[ศิลปะ]] และด้าน[[สุนทรียศาสตร์]] อีกด้วย
 
== ศัพทมูลวิทยา ==
== นิรุกติศาสตร์ ==
คำว่า "ดนตรี" มีรากศัพท์มาจาก[[ภาษาสันสกฤต]] คือ तन्त्री (ตนฺตฺรี) ซึ่งแปลว่า ดนตรี ในภาษาอื่นที่มีรากศัพท์เดียวกัน ได้แก่ [[ภาษาเขมร]] คือ តន្ត្រី (ดนฺตฺรี) และ [[ภาษาลาว]] คือ ດົນຕີ (ดนตี)
 
1,358

การแก้ไข