ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 คลอบคลุมครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีดังนี้:
* สวท.กาฬสินธุ์ - เอฟเอ็ม 93. เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ขอนแก่น - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.อุดรธานี - เอฟเอ็ม 93.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีดังนี้:
 
* สวท.นครพนม - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.อำนาจเจริญ - เอฟเอ็ม 103.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 (ภาคเหนือตอนบน) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคเหนือตอนบน มีดังนี้:
 
* สวท.เชียงราย - เอฟเอ็ม 95.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวศ.แม่ฮ่องสอน - เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 (ภาคเหนือตอนล่าง) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคเหนือตอนล่าง มีดังนี้:
 
* สวท.กำแพงเพชร - เอฟเอ็ม 97.75 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.เพชรบูรณ์ - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 (ภาคใต้ตอนบน) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคใต้ตอนบน มีดังนี้:
 
* สวท.กระบี่ - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ตะกั่วป่า - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 (ภาคใต้ตอนล่าง) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคใต้ตอนล่าง มีดังนี้:
 
* สวท.ตรัง - เอฟเอ็ม 91.5 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ยะลา - เอฟเอ็ม 92 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 (ภาคตะวันออก) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออก มีดังนี้:
 
* สวท.จันทบุรี - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ชลบุรี - เอฟเอ็ม 99.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 (ภาคตะวันตก) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันตก มีดังนี้:
 
* สวท.กาญจนบุรี - เอเอ็ม 998 กิโลเฮิร์ตซ์
4,768

การแก้ไข