ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาค ก็จะสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ของแต่ละเขต ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ โดยมีเครือข่ายดังนี้<ref>https://broadcast.nbtc.go.th/data/operator/FM.pdf ข้อมูลวิทยุกระจายเสียงระบบ FM - กสทช.</ref><ref>https://puredhamma.com/radiolist/ ช่องทางการรับฟัง - Pure Dhamma : ธรรมะล้วนๆ</ref>
 
==== สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ====
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 คลอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีดังนี้:
 
* สวท.กาฬสินธุ์ - เอฟเอ็ม 93. เมกะเฮิร์ตซ์
* สวท.ขอนแก่น - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์
4,665

การแก้ไข