ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2366)
* สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี (ภายหลังการสิ้นพระชนม์)
*สมเด็จพระเจ้าเมียเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยศดี ภายใหญ่การสิ้นพระชนม์ 25 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน
 
== พงศาวลี ==
ผู้ใช้นิรนาม