ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย"

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” เปิดเผยว่า ในฐานะที่เชียงรายเป็น 1 ใน 3 ท่าอากาศยานที่คณะกรรมการ (บอร์ด) อนุมัติให้ปรับแผนแม่บทใหม่ในการลงทุนพัฒนาปรับปรุงสนามบิน (เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมบอร์ด ทอท.อนุมัติให้ใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 4,400 ล้านบาท ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารปัจจุบันซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ในอาคารผู้โดยสารให้สะดวกสบายมากขึ้น
 
การลงทุนครั้งนี้จะต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.พิจารณารายละเอียดตามข้อเสนอจะปรับให้มีขีดความสามารถด้านการรองรับผู้โดยสารปีละ 5 ล้านคน แตกต่างจากแผนเดิมกำหนดให้รับได้เพียง 3.7 ล้านคน เนื่องจากปัจจุบันผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้าออกเกือบ 3 ล้านคนแล้ว (ล่าสุด 2 ต.ค. 61 ยังมีมติให้ใช้แผนเดิม https://www.77kaoded.com/content/170332)
 
== ดูเพิ่ม ==