ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เกณฑ์บทความประเภทละครไทย"

* มีการเอ่ยถือเบื้องหลังงานสร้าง อย่าง ที่มาโครงการ สถานที่ถ่ายทำ การตัดต่อ เทคนิคภาพพิเศษ การทำการตลาด ฯลฯ
* ละครที่มีคำวิจารณ์ โดยต้องมีอ้างอิงทุติภูมิกำกับ
* ละครที่มีอ้างอิงทุติยภูมิกล่าวถึง อย่างน้อย 2 แหล่งอ้างอิง พูดถึงคนละเรื่องกัน ที่ไม่ใช่อ้างอิงในลักษณะ[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงมากเกินไป#การทิ้งระเบิดความโดดเด่น|การทิ้งระเบิดความโดดเด่น]]
 
== อภิปราย ==