ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสิบสอง (นิทาน)"

เพิ่มขึ้น 1,081 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! บทบาท !! นักแสดงนำ
|-
| align="center" |บัวรถเสน
| align="center" |[[พลพจน์ พูลนิล]]
|-
| align="center" |เมรี
| align="center" |[[กมลวรรณ ศตรัตพะยูน]]
|-
| align="center" |ท้าวรถสิทธิ์
| align="center" |ณพบ ประสบลาภ
|-
| align="center" |เภา<br>(ลูกคนที่ 12)
| align="center" |[[เกศรินทร์ น้อยผึ้ง]]
|-
| align="center" |นางยักษ์สันธมาลา
| align="center" |กัณติศา เอเวอรี่
|-
| align="center" |บัว<br>(ลูกคนที่ 1)
| align="center" |[[วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย]]
|-
| align="center" |ผัน <br>(ลูกคนที่ 2)
| align="center" |ชนุชตรา สุขสันต์
|-
| align="center" |อี่ <br>(ลูกคนที่ 3)
| align="center" |ชนารดี อุ่นทะศรี
|-
| align="center" |ปอง <br>(ลูกคนที่ 4)
| align="center" |อัญรส ปุณณโกศล
|-
| align="center" |คล้าย <br>(ลูกคนที่ 5)
| align="center" |จิดาภา วัชรสินาพร
|-
| align="center" |คล้อง <br>(ลูกคนที่ 6)
| align="center" |แพรวรรณ สมศักดิ์
|-
| align="center" |ใย <br>(ลูกคนที่ 7)
| align="center" |[[กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข]]
|-
| align="center" |ไพ <br>(ลูกคนที่ 8)
| align="center" |ภัทรภร สนธิภักดิ์
|-
| align="center" |แสด <br>(ลูกคนที่ 9)
| align="center" |นิรดา เจษฎาปริยากุล
|-
| align="center" |ปี่ <br>(ลูกคนที่ 10)
| align="center" |ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์
|-
| align="center" |ปลอด <br>(ลูกคนที่ 11)
| align="center" |ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
|-
| align="center" |เภาเศรษฐีนนท์
| align="center" |[[เกศรินทร์ไพโรจน์ น้อยผึ้งสังวริบุตร]]
|-
| align="center" |นางจัน
| align="center" |สุภัสสร มามีเกตุ
|-
 
ผู้ใช้นิรนาม