ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน"

== นักแสดง ==
 
* เจินหวน ''หว่านฉางจ้าย / หว่านกุ้ยเหริน / หว่านผิน / หว่านเฟย / หว่านผิน / โม่โฉว (ตอนบวชชี) / สี่เฟย / สี่กุ้ยเฟย / ไทเฮา  (อ้างอิง สมเด็จพระพันปีหลวงเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน)'' รับบทโดย ซุนลี่
* เจินหวน รับบท ซุนลี่
* จักรพรรดิหย่งเจิ้น รับบทโดย เฉินเจี้ยนปิน
* อูน่าลาอี๋ซิว (ฮองเฮา) รับบทโดย ไช่เส้าเฟิน
*''หัวเฟย / เหนียนผิน / หัวเฟย / หัวกุ้ยเหริน / เหนียนเฟย / หัวเฟย / เหนียนตาอิ้ง / ตุนซู่กุ้ยเฟย / ตุนซู่หวงกุ้ยเฟย (พระมเหสีตุนซู่ จากสกุลเหนียน)'' รับบทโดย เจี่ยงซิน
* หัวเฟย รับบท เจี่ยงซิน
*เซิ่นเหมยจวง ''เสิ่นกุ้ยเหริน / ฮุ่ยกุ้ยเหริน / เสิ่นตาอิ้ง / ฮุ่ยกุ้ยเหริน / ฮุ่ยผิน / ฮุ่ยเฟย / ฮุ่ยอี๋กุ้ยเฟย (แต่งตั้งหลังถึงแก่อนิจกรรม)'' รับบทโดย หลานซี
* อ๋อง 17 (หยุนหลี่) รับบท หลี่ตงเสวีย
*อันหลินหลง ''อันตาอิ้ง / อันฉางจ้าย / อันกุ้ยเหริน / อันผิน / หลีเฟย  ''รับบทโดย เถาซินหลาน
* ไทเฮา รับบท หลิวเชวฮวา
* อวิ้นหลี่ (กั่วจวิ้นอ๋อง - องค์ชาย 17 ในจักรพรรดิคังซี / พระอนุชาของจักรพรรดิหย่งเจิ้ง) รับบทโดย หลี่ตงเสวีย
*เวินสือชู (หมอหลวง) รับบทโดย จางเสี่ยวหลง
* ไทเฮา(จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน) รับบทโดย หลิวเชวฮวา
*ฮ้วนปี้(สาวใช้ และน้องสาวต่างมารดาของเจินหวน) รับบทโดย หลานอิ๋งอิ๋ง
*ซุเผยเซิ่ง(ขันทีคนสนิทของจักรพรรดิยงเจิ้ง) รับบทโดย หลี่เทียนจู้
*ชุยจิ๋นซี(สาวใช้เจินหวน) รับบทโดย ซุนเชี่ยน
*เซี่ยตงชุน เซี่ยฉางจ้าย รับบทโดย อิ่งเอ๋อร์
*ฟางฉุนอี้ ''ฉุนฉางจ้าย / ฉุนกุ้ยเหริน (แต่งตั้งหลังถึงแก่อนิจกรรม)'' รับบทโดย ถานซงอวิ๋น
*กัวเอ่อเจีย / เหวินเยวียน ''ฉีกุ้ยเหริน / ฉีผิน / ฉีกุ้ยเหริน / สามัญชน'' รับบทโดย ถังอี้ซิน
*หลิวจู รับบทโดย จ้านจิงอี
*เย่หลันอี เย่ตาอิ้ง '''''/''' หนิงกุ้ยเหริน / หนิงผิน'' รับบทโดย เร่ออีจา
*หลี่ว์อิ๋งเฟิง ''ซินฉางจ้าย / ซินกุ้ยเหริน / ซินผิน / ซินไท่ผิน'' รับบทโดย ว่านเหม่ยซี
*เฉียวซ่งจือ(สาวใช้หัวเฟย ''/'' จือตาอิ้ง / สาวใช้เหนียนตาอิ้ง) รับบทโดย หลิวอี้ถง
*ไฉ่เยว่(สาวใช้เซิ่นเหมยจวง) รับบทโดย โจวจื่อหาน
*หลี่ซือ ฉีเฟย รับบทโดย จางหย่าเหมิง
*เจินอวี้เหรา(น้องสาวเจินหวน) รับบทโดย สวีลู่
*เฟ่ยอวิ๋นเยียน ลี่ผิน รับทโดย หลี่เจียเสวียน
*ฉีเยว่ปิน ''ตวนเฟย / ตวนหวงกุ้ยเฟย / ตวนหวงกุ้ยไท่เฟย'' รับบทโดย หลี่อี๋เจวียน
*เจี่ยนชิว(สาวใช้ฮองเฮา) รับบทโดย หยางข่ายฉุน
*เฝิงรั่วเจา ''จิ้งกุ้ยเหริน '''/''' จิ้งผิน / จิ้งเฟย / จิ้งกุ้ยเฟย / จิ้งกุ้ยไท่เฟย'' รับบทโดย หยางจื่อเยียน
*ฟู่ฉาอี๋ซิน ฟู่ฉากุ้ยเหริน รับบทโดย จ้าวฉิน
*เฉาฉินโม่ (พระมารดาองค์หญิงเวินอี๋) ''เฉากุ้ยเหริน / เซียงผิน รับบทโดย เฉินซือซือ''
 
ฮองเฮา" พระอัครมเหสีเอกซึ่งมีตำแหน่งเดียวและมีศักดิ์สูงสุดในการปกครองวังหลัง เป็นแม่ของแผ่นดิน
 
''ระดับขั้นตำแหน่งนางสนมวังหลังได้แก่ '''หวงกุ้ยเฟย''' (พระมเหสี), '''กุ้ยเฟย''' (พระราชเทวี), '''เฟย''' (พระอัครชายา), '''ผิน''' (พระชายา), '''กุ้ยเหริน''' (พระสนมขั้นกุ้ยเหริน), '''ฉางจ้าย''' (พระสนมขั้นฉางจ้าย), '''ตาอิ้ง''' (พระสนมขั้นตาอิ้ง) และ '''กวนหนี่ว์จื่อ''' (นางข้าหลวง - ไม่มียศศักดิ์ แต่อาจได้เลื่อนชั้นเป็นพระสนมขั้นตาอิ้งในภายหลัง)''
[[หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์จีน]]
[[หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ช่องวัน]]
3

การแก้ไข