ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบไฟล์:Sendpicxx.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
'''สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24''' ([[3 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2554]] - [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2556]]) เป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]ของ[[ประเทศไทย]] มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 375 คน และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน ซึ่งมี[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ]]
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร]] (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เปิดประชุมรัฐสภา ณ [[พระที่นั่งอนันตสมาคม]] [[พระราชวังดุสิต]] [[ลานพระบรมรูปทรงม้า]] เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/061/1.PDF พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554]ราชกิจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 61ก หน้า 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554</ref> ในวันต่อมา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ที่ประชุมมีมติเลือก[[สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์|นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์]] เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1312254401&grpid=03&catid=&subcatid= สภาฯลงมติเลือก"สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์"นั่งปธ.ตามคาด "ปู"เผยรายชื่อครม.เสร็จแล้ว50%]</ref>
16,792

การแก้ไข