ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 เดือนที่ผ่านมา
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|-
| '''[[พรรคพลังประชารัฐ|พลังประชารัฐ]]''' || 115 || 116 || 117 || 117 || 118|| 119|| 119 || 119 || 119 || 119
|-
| '''[[พรรคชาติภูมิใจไทยพัฒนา|ชาติภูมิใจไทยพัฒนา]]''' || 1051 || 1051 || 1051 || 1151 || 1151 || 1152|| 1152 || 1152 || 1161 || 1261
|-
| '''[[พรรคก้าวไกล|ก้าวไกล]]''' || — || — || — || — || —|| —|| — || — || — || 54
| '''[[พรรคประชาธิปัตย์|ประชาธิปัตย์]]''' || 52 || 53 || 53 || 53 || 53 || 53|| 52 || 52 || 52 || 52
|-
| '''[[พรรคภูมิใจชาติไทยพัฒนา|ภูมิใจชาติไทยพัฒนา]]''' || 5110 || 5110 || 5110 || 5111 || 5111 || 5211|| 5211 || 52 11 ||61 11 ||61 12
|-
| '''[[พรรคเสรีรวมไทย|เสรีรวมไทย]]''' || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10|| 10 || 10 || 10 || 10
|-
| '''[[พรรคชาติไทยพัฒนา|ชาติไทยพัฒนา]]''' || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 11|| 11 || 11 || 11 || 12
|-
| '''[[พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)|ประชาชาติ]]''' || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7|| 7 || 7 || 7 || 7
| '''[[พรรครวมพลังประชาชาติไทย|รวมพลังประชาชาติไทย]]''' || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5|| 5 || 5 || 5 || 5
|-
| '''ไม่สังกัด[[พรรคพลังท้องถิ่นไท|พลังท้องถิ่นไท]]''' || 3 || 3 || 3 || 3 || 43 || 5|| 5 || 655 || 565 || 5
|-
| '''[[พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)|ชาติพัฒนา]]''' || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3|| 3 || 3 || 3 || 4
|-
| '''[[พรรคพลังท้องถิ่นไท|พลังท้องถิ่นไท]]''' || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 5|| 5 || 5 || 5 || 5
|-
| '''[[พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย|รักษ์ผืนป่าประเทศไทย]]''' || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2|| 2 || 2 || 2 || 2
|-
| '''[[พรรคประชาธรรมไทย|ประชาธรรมไทย]]''' || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1
|-
| '''[[พรรคประชาชนปฏิรูป|ประชาชนปฏิรูป]]''' || 1 || 1 || — || — || —|| —|| — || — || — || —
|-
| '''[[พรรคพลเมืองไทย|พลเมืองไทย]]''' || 1 || 1 || 1 || 1 || 1|| 1 || 1 || 1 || 1 || 1
|-
| '''[[พรรคไทรักธรรม|ไทรักธรรม]]''' || 1 || — || — || — || —|| —|| 1 || 1 || 1 || 1
|-
| '''[[พรรคประชาชนปฏิรูป|ประชาชนปฏิรูป]]''' || 1 || 1 || — || — || —|| —|| — || — || — || —
|-
| '''ไม่สังกัดพรรค''' || — || — || — || — || 4 || —|| — || 65 || 56 || —
|-
| bgcolor = "#cccccc" | '''รวม''' || bgcolor = "#cccccc" | '''498''' || bgcolor = "#cccccc" | '''500''' || bgcolor = "#cccccc" | '''500''' || bgcolor = "#cccccc" | '''500'''|| bgcolor = "#cccccc" | '''500'''|| bgcolor = "#cccccc" | '''500'''|| bgcolor = "#cccccc" | '''500''' || bgcolor = "#cccccc" | '''489''' || bgcolor = "#cccccc" | '''489''' || bgcolor = "#cccccc" | '''489'''
16,318

การแก้ไข