ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
# พลอากาศโท [[บุญชู จันทรุเบกษา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลเรือโท [[สนอง ธนศักดิ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลโท [[เจียม ญาโนทัยญาโณทัย]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[วิสูตร อรรถยุกติ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พลตรี [[กฤช ปุณณกันต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
57,012

การแก้ไข