ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{Bar percent|เพื่อแผ่นดิน|{{พรรคเพื่อแผ่นดิน/meta/color}}|5.32}}
{{Bar percent|ชาติไทย|{{พรรคชาติไทย/meta/color}}|4.04}}
{{Bar percent|อื่น ๆ|gray|39.7811}}
{{Bar percent|รวมใจไทยชาติพัฒนา|{{พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา/meta/color}}|2.47}}
{{Bar percent|มัชฌิมาธิปไตย|{{พรรคมัชฌิมาธิปไตย/meta/color}}|1.50}}
{{Bar percent|ประชาราช|{{พรรคประชาราช/meta/color}}|1.36}}
{{Bar percent|อื่น ๆ|gray|3.78}}
}}
 
{{Bar percent|ชาติไทย|{{พรรคชาติไทย/meta/color}}|7.08}}
{{Bar percent|เพื่อแผ่นดิน|{{พรรคเพื่อแผ่นดิน/meta/color}}|5.00}}
{{Bar percent|อื่น ๆ|gray|5.21}}
{{Bar percent|มัชฌิมาธิปไตย|{{พรรคมัชฌิมาธิปไตย/meta/color}}|2.29}}
{{Bar percent|รวมใจไทยชาติพัฒนา|{{พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา/meta/color}}|1.88}}
{{Bar percent|ประชาราช|{{พรรคประชาราช/meta/color}}|1.04}}
}}<noinclude>
 
16,317

การแก้ไข