ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Bar percent|ชาติพัฒนา|{{พรรคชาติพัฒนา/meta/color}}|6.13}}
{{Bar percent|ชาติไทย|{{พรรคชาติไทย/meta/color}}|5.32}}
{{Bar percent|อื่น ๆ|gray|814.1331}}
{{Bar percent|เสรีธรรม|{{พรรคเสรีธรรม/meta/color}}|2.82}}
{{Bar percent|ถิ่นไทย|{{พรรคถิ่นไทย/meta/color}}|2.11}}
{{Bar percent|ราษฎร|{{พรรคมหาชน/meta/color}}|1.25}}
{{Bar percent|อื่น ๆ|gray|8.13}}
}}
 
16,319

การแก้ไข