ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองร้อยเอ็ด"

ย้อนการแก้ไขที่ 8865096 สร้างโดย 2001:44C8:4122:85F2:1:2:2BA:B68C (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8865096 สร้างโดย 2001:44C8:4122:85F2:1:2:2BA:B68C (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ [[ศาสนาอิสลาม]]
 
[[ศาสนาพุทธในประเทศไทย]] [[ศาสนาซิกข์]]
 
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] ([[จังหวัดมหาสารคาม]]) และ[[อำเภอจังหาร]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอธวัชบุรี]]
163,622

การแก้ไข