ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาฟรีเชียตะวันตก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 31:
}}
[[Image:Sprachsituationnordniederlande.png|thumb|260px|แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีผู้พูดภาษาฟรีเชียตะวันตกในเนเธอร์แลนด์]]
'''ภาษาฟรีเชียตะวันตก''' ({{lang-fy|Westerlauwersk Frysk}}) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''ภาษาฟรีเชีย''' ({{lang|fy|Frysk}}) เป็นภาษาหนึ่งใน[[กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก]]และเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดใน[[กลุ่มภาษาฟรีเชีย]] ผู้ใช้ภาษานี้ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษเป็น[[ชาวฟรีเชีย]]และอาศัยอยู่ใน[[จังหวัดฟรีสลันด์]] ทางภาคเหนือของ[[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] [[ภาษาฟิลิปีโน]]
 
[[ประเทศไทย]]
 
<br />
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม