ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ [[ศาสนาอิสลาม]]
 
[[ศาสนาพุทธในประเทศไทย]] [[ศาสนาซิกข์]]
 
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] ([[จังหวัดมหาสารคาม]]) และ[[อำเภอจังหาร]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอธวัชบุรี]]
ผู้ใช้นิรนาม