ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องโทรศัพท์"

(แก้ใข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
[[หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา]]
[[หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสกอตแลนด์]]
[[หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของแคนาดา]]
{{โครงเทคโนโลยี}}