ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิรคุปต์ เมทะนี"

* 2541 ''[[ลูกตาลลอยแก้ว]]'' (ช่อง 7)
* 2541 ''[[ระย้า]]'' (ช่อง 7) รับบท ผู้กองโรมรัน
* 2541 ''[[เจ้าสาวเฉพาะกิจ|คนึงหา 240 วันไม่ทันห้ามใจ]]'' (ช่อง 3)
* 2541 ''[[สะพานรักสารสิน (ละครโทรทัศน์)|สะพานรักสารสิน]]'' (ช่อง 3)
* 2542 ''[[โดมทอง]]'' (ช่อง 7)
ผู้ใช้นิรนาม