ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิถังไท่จง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
** พระมเหสีสวี่ เสียนเฟย
** พระมเหสีหลิว เสียนเฟย
**พระสนม[[บูเช็กเทียน|อู่]] ไฉเหริน
* พระราชโอรส
** หลี่เฉิงเฉียน
ผู้ใช้นิรนาม