ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิถังไท่จง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* พระราชบิดา: [[จักรพรรดิถังเกาจู่]]
* พระราชมารดา: [[จักรพรรดินีไท่มู่]]
* พระอัครมเหสี
**[[จักรพรรดินีจ่างซุน]]
ผู้ใช้นิรนาม