ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8859583 สร้างโดย 171.96.156.206 (พูดคุย)
(พะ)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8859583 สร้างโดย 171.96.156.206 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
=== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ===
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 153 สมัย คือ
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522]] [[จังหวัดลำปาง]] สังกัด[[พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)|พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2522)]] → [[พรรคเพื่อไทย]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2525]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคไทยรักไทย]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2528]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคประชาธิปัตย์]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2530]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคประชาธิปัตย์]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2533]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2536]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคไทยรักไทย]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคประชาธิปัตย์]] เลือกตั้งใหม่
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคไทยรักไทย]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2546]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคไทยรักไทย]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคประชาธิปัตย์]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคไทยรักไทย]]
#[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2553]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย|พรรคไทยรักไทย]]
#
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562]] จังหวัดลำปาง สังกัด [[พรรคเพื่อไทย]]
158,784

การแก้ไข