ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกลักษณ์ของออยเลอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เอกลักษณ์ของออยเลอร์''' (Euler's identity) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สมการของออยเลอร์ (Euler's equation) คือสมการต่อไปนี้:
 
:<math>e^{i \pi} =+ -1 \,\!= 0</math>
 
สมการประกอบด้วย:
ซึ่ง
:<math>e\,\!</math> คือ [[E (ค่าคงตัว)|เลขของออยเลอร์]] ซึ่งเป็นเลขฐานของ[[ลอการิทึมธรรมชาติ]]
:<math>i\,\!</math> คือ [[หน่วยจินตภาพ]] : หนึ่งใน[[จำนวนเชิงซ้อน]]ที่ยกกำลังสองแล้วได้ −1 (อีกตัวคือ <math>-i\,\!</math>)
:<math>\pi\,\!</math> คือ [[พาย (ค่าคงที่)|พาย]] : [[อัตราส่วน]]ระหว่างเส้นรอบวง ต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ของวงกลม
 
'''เอกลักษณ์ของออยเลอร์''' เป็นเอกลักษณ์ที่ตั้งชื่อตาม [[ออยเลอร์|เลออนฮาร์ด ออยเลอร์]] นักคณิตศาสตร์ชื่อดังชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ซื่อว่าเป็น สมการคณิตศาสตร์ที่สวยที่สุด [[:en:Mathematical_beauty|(mathematical beauty]]) เนื่องจากสมการนี้แสดงความสัมพันธ์ของค่าคงที่ทั้ง 5 ตัว (<math>e\,\!</math>, <math>i\,\!</math>, <math>\pi\,\!</math>, 1, 0) อันเป็นค่าคงที่และตัวเลขที่เป็นรากฐานของคณิตศาสตร์
เอกลักษณ์นี้ บางครั้งเขียนว่า
:<math>e^{i \pi} + 1 = 0 \,\!</math>
ซึ่งแสดงให้เห็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ถึง 5 อย่างด้วยกัน
 
== ที่มา ==
466

การแก้ไข