ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ครอบครัว ==
เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของ [[หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล|พลตรี หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล]] สมาชิกขบวนการ[[เสรีไทย]] (สายอังกฤษ) ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหาเอเซียบูรพา และอดีตเอกอัครราชทูตประจำประเทศมาเลเซีย สมาพันธรัฐสวิส และนครรัฐวาติกัน กับนางมัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา เป็นนัดดา (หลาน) คนแรกใน[[หม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล]] ราชองครักษ์และองคมนตรีในรัชกาลที่ 7 พระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเป็นปนัดดา (เหลน) สืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.) ใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] เกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสมรสกับนางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา และมีบุตรชายคนเดียว คือ นายวรดิศ ดิศกุล ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทาง 'Innovation Management'
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม