ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล''' เป็น[[นักประวัติศาสตร์]][[ชาวไทย]]และอดีต[[อาจารย์|อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์]] [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ผู้เชี่ยวชาญด้าน[[ประวัติศาสตร์]]และการเมืองไทยร่วมสมัย เขามีผลงานการศึกษาค้นคว้าและการตีความประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475, [[การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล|กรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8]], [[เหตุการณ์ 14 ตุลาคม]] พ.ศ. 2516 และ [[เหตุการณ์ 6 ตุลาคม|6 ตุลาคม]] พ.ศ. 2519 โดยผลงานส่วนใหญ่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในรูปของบทความทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวในเว็บไซต์ [[มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน]], [[ฟ้าเดียวกัน]], [[ประชาไท]] และในเฟซบุ๊กของตนเอง เขายังเสนอให้ปฏิรูป[[ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย|ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112]]<ref>{{cite web | title = สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ: ลัทธิไล่ล่า สมศักดิ์ เจียมฯ | url = http://prachatai.com/journal/2014/02/51927 | publisher = ประชาไท | date = 2014-02-24 | accessdate = 2016-07-24 }}</ref>
 
สมศักดิ์มีผลงานการศึกษาค้นคว้าและการตีความประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475, [[การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล|กรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8]], [[เหตุการณ์ 14 ตุลาคม]] พ.ศ. 2516 และ [[เหตุการณ์ 6 ตุลาคม|6 ตุลาคม]] พ.ศ. 2519 โดยผลงานส่วนใหญ่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในรูปของบทความทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวในเว็บไซต์ [[มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน]], [[ฟ้าเดียวกัน]], [[ประชาไท]] และในเฟซบุ๊กของตนเอง เขายังเสนอให้ปฏิรูป[[ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย|ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112]]<ref>{{cite web | title = สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ: ลัทธิไล่ล่า สมศักดิ์ เจียมฯ | url = http://prachatai.com/journal/2014/02/51927 | publisher = ประชาไท | date = 2014-02-24 | accessdate = 2016-07-24 }}</ref>
 
== ประวัติ ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
=== หนังสือและบทความ ===
 
*[https://www.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/167738/120849 โจรี, แพทริค. “สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลที่ผมรู้จัก.” แปลโดย พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ. ''วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์'' 5, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561): 17-24.]
 
=== เว็บไซต์ ===
 
*{{facebook|somsakjeam}}
*[https://doctorsomsakj.blogspot.com/ ประวัติเว็บไซด์doctorsomsakj]
* กลุ่มเว็บบล็อกที่สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลสร้างขึ้น
**[http://somsakj.blogspot.com somsak] รวมบทความ
**[http://somsakfootnotes.blogspot.com somsak's footnotes] เชิงอรรถของบทความ
**[http://somsakcoup.blogspot.com somsak's coup] รวมกระทู้เกี่ยวกับรัฐประหาร
 
=== หนังสือและบทความ ===
*[https://www.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/167738/120849 โจรี, แพทริค. “สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลที่ผมรู้จัก.” แปลโดย พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ. ''วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์'' 5, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561): 17-24.]
 
{{อายุขัย|2501}}
1,638

การแก้ไข