ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิถังไท่จง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* พระราชบิดา: [[จักรพรรดิถังเกาจู่]]
* พระราชมารดา:[[จักรพรรดินีไท่มู่]]
* พระมเหสีอัครมเหสี
** [[จักรพรรดินีจ่างซุน]]
* พระสนม
** พระสนมเหวยกุ้ยเฟย
ผู้ใช้นิรนาม