ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอินทวิไชย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
เนื่องจากราชโอรสพระยาอินทวิไชยถึงแก่อนิจกรรมตั้งแต่ยังทรงเยาว์ จึงทำให้ขาดรัชทายาทที่จะขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์ พระยาราชวงศ์(พิมพิสาร) โอรส[[เจ้าปิ่นแก้ว|แม่เจ้าปิ่นแก้ว]](เจ้าขนิษฐาของพระองค์)กับพระยาวังขวา จึงได้เสด็จขึ้นครองนครแพร่เป็น[[พระยาพิมพิสารราชา]]
 
== พระอิสริยยศ ==
 
* พ.ศ. 2324 เจ้าน้อยอินทวิไชย
* ก่อนพ.ศ. 2359 พระไชยราชา (เจ้าขวา)
* พ.ศ. 2359 - พ.ศ. 2390 พระยานครแพร่
 
==พงศาวลี==
812

การแก้ไข