ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาพิมพิสารราชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|วันประสูติ = [[พ.ศ. 2356]]
|วันพิราลัย = [[พ.ศ. 2429]]
|พระอิสริยยศ = [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|พระยานครแพร่]]
|พระราชบิดา =
|พระบิดา = พระยาวังขวา
* พ.ศ. 2356 เจ้าพิมพิสาร
* ก่อนพ.ศ. 2390 พระยาราชวงศ์
* พ.ศ. 2390 - พ.ศ. 2429 พระยานครแพร่
 
== พงศาวลี ==
812

การแก้ไข