ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวเยอรมัน"

แปลภาษา
(แก้ไขคําบรรยายภาพ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(แปลภาษา)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
|region12 = [[#Geographic distribution|see below]]; see also [[Ethnic Germans]].
|langs=German: [[High German]] ([[Upper German]], [[Central German]]), [[Low German]] (see [[German dialects]])
|rels=โรมันคาทอลิก, โปรเตสแตนต์ (โดยส่วนมากนับถือ [[ลูเทอแรน|นิกายลูเทอแรน]])
|rels=Roman Catholic, Protestant (chiefly [[Lutheranism|Lutheran]])
|related= [[Austrians]], [[Swedes]],<ref name="hpgl.stanford.edu">http://hpgl.stanford.edu/publications/EJHG_2002_v10_521-529.pdf</ref> [[Norwegians]],<ref name="hpgl.stanford.edu"/> [[Danes]], [[Dutch people|Dutch]], [[Icelanders]], [[Swiss Germans]], and [[Germanic peoples|other Germanic peoples]]
}}
9,786

การแก้ไข