ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปียทิพย์ คุ้มวงศ์"

ยพยพน
(ยพยพน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* [[ปราสาทมืด]]
* หลานสาวคุณหญิง (2516)
* [[อีสา|อีเปีย]] (2517) รับบท อีสาเปียช
 
; ช่อง 5
ผู้ใช้นิรนาม