ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[22 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2400]] - [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]]) พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่ประสูติแต่[[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]] (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) ประสูติปี [[พ.ศ. 2399]] เป็นพระเจ้าลูกเธอ ลำดับที่ 29 ในจำนวนทั้งหมด 82 พระองค์ สิ้นเป็นพระชนม์เมื่อปิตุลาใน[[สมเด็จพระชันษาบรมโอรสาธิราช 18เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ปีสยามมกุฎราชกุมาร]] [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
== พระประวัติ ==