ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามบินอุตรดิตถ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งลบด้วยสจห.: ไม่มีท่าอากาศยานนี้บนรายชื่อท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน <ref>[https://minisite.airports.go.th/ รายชื่อท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน]</ref>)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ลบ|ไม่มีท่าอากาศยานนี้บนรายชื่อท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน <ref>[https://minisite.airports.go.th/ รายชื่อท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน]</ref>}}
{{อย่าเพิ่งลบ|แม้ว่าจะไ่ม่มี list ของกรมท่าอากาศยาน แต่ที่ตรงนี้เคยเป็นสนามบินเก่า ซึ่งจะถูกนำมารีโนเวตใหม่ในอนาคต ([https://northernnewsthailand.com/news/25071 ลิงก์])}}
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox airport