ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉัตรชัย สาริกัลยะ"

เพิ่มขึ้น 78 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบไฟล์:ฉัตรชัย.jpegด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
}}
 
พลเอก '''ฉัตรชัย สาริกัลยะ''' [[นักการเมือง]]และ[[ทหารบก]][[ชาวไทย]] ดำรงตำแหน่งสมาชิก[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]] อดีตรองนายกรัฐมนตรี<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ฟ2562/E/118/T_0001.PDF รัฐมนตรีลาออก], เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑ </ref> ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<ref>[http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000302/pdf%20pragard/1156.pdf ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์]</ref>ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/091/T_0047.PDF</ref>ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ<ref>http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13941</ref> ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/109/1.PDF</ref> ประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/101/7.PDF</ref> อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง <ref>http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law14-020358-1.pdf</ref><ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/061/1.PDF</ref>ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/061/1.PDF</ref>ประธานคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/3.PDF</ref> ประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/135/100.PDF</ref> อดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] (คสช.) และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/024/17.PDF</ref> อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตเจ้ากรมการทหารสื่อสาร และอดีตผู้อำนวยการ[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]]
 
== ประวัติ ==
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นบุตร พันตรี นุกูล สาริกัลยะ และ นาง ประกอบ สาริกัลยะ<ref>http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow_58/2-58.pdf</ref>
จบการศึกษาจาก [[โรงเรียนเตรียมทหาร]] รุ่น 12 (ตท.12) และ [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] รุ่น 23 (จปร.23) รุ่นเดียวกับพล.อ. [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] [[นายกรัฐมนตรี]] และ [[ผู้บัญชาการทหารบก]]
 
==การทำงาน==
พล.อ.ฉัตรชัย เป็นนายทหารช่าง<ref>{{cite news|url=http://www.thairath.co.th/content/344992|title='โฟกัส'กองทัพ ตรวจแถว แคนดิเดต'ผบ.ทบ.'|publisher=ไทยรัฐ|date=2013-05-16|accessdate=2014-09-01}}</ref> เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการเงินทหารบก, รองปลัดบัญชีทหารบก, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก(ฝ่ายส่งกำลังบำรุง), รองเสนาธิการทหารบก, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก), ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหาร
 
หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/164/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)]</ref> ต่อมาได้ปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/191/1.PDF พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref>
 
== ครอบครัว ==
พล.อ.ฉัตรชัย สมรสกับ พล.ต.หญิง อัญรัช สาริกัลยะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย และอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน คือ [[ฤตธวัช สาริกัลยะ]]และ ธิดา 1 คน คือ ขวัญวัตน์ สาริกัลยะ ( วัชรี ) พล.อ.ฉัตรชัย มีชื่อที่เพื่อน ๆ และสื่อมวลชนเรียกว่า "บิ๊กนมชง" เนื่องจากเมื่อสมัยเป็นนักเรียนนายร้อยชอบรับประทานนม และต้องเป็นนมชงเท่านั้น หรือ "บิ๊กฉัตร"<ref>{{cite news|url=https://www.facebook.com/NationChannelTV/posts/10152468272932450|title=ทำความรู้จัก "บิ๊กนมชง" มือเศรษฐกิจ คสช.|publisher=เนชั่นแชนแนล|date=2014-06-07|accessdate=2014-09-01}}</ref> <ref>{{cite news|url=http://www.dailynews.co.th/Content/politics/262717/%E2%80%9C%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E2%80%9D+%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88+%28%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%29|title=“บิ๊กฉัตร” ปัดถูกทาบนั่ง ครม.ตู่|publisher=เนชั่นแชนแนล|date=2014-08-28|accessdate=2014-09-01}}</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
1,641

การแก้ไข