ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐออสเตรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|common_languages = [[ภาษาเยอรมัน|เยอรมัน]]
|religion = [[โรมันคาทอลิก]]
|government_type = [[Clerical fascismฟาสซิสต์|Clerico-fascistฟาสซิสต์แบบยึดหลักการปกครองตามศาสนา]] [[ลัทธิอำนาจนิยม]] [[รัฐพรรคการเมืองเดียว]]
|title_leader = [[ประธานาธิบดี]]
|leader1 = [[วิลเฮ็ล์ม มิคลัส]]
|deputy4 = [[อาร์ทัวร์ ไซส์-อินควาร์ท]]
|year_deputy4 = 2481
|legislature = [[National Council (Austria)|Nationalratชาตินิยม]]<ref>{{cite book |title=Dollfuss / Schuschnigg Era in Austria |last1last1=Pelinka |first1first1=Anton |authorlink1authorlink1=Anton Pelinka |last2last2=Lassner |first2first2=Alexander |year=2003 |publisher=Transaction Publishers |isbn=978-0-7658-0970-4 |url=https://books.google.com/books?id=ZbqwaF1jq7sCZbqwaF1jq7sC&hl=sv&source=gbs_navlinks_s}}</ref>
|era = สมัยระหว่างสงคราม
|event_start = [[รัฐธรรมนูญเดือนพฤษภาคม ปี 2477|ร่างรัฐธรรมนูญใหม่]]
83

การแก้ไข