ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐออสเตรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|legislature = [[National Council (Austria)|Nationalrat]]<ref>{{cite book |title=Dollfuss / Schuschnigg Era in Austria |last1=Pelinka |first1=Anton |authorlink1=Anton Pelinka |last2=Lassner |first2=Alexander |year=2003 |publisher=Transaction Publishers |isbn=978-0-7658-0970-4 |url=https://books.google.com/books?id=ZbqwaF1jq7sC&hl=sv&source=gbs_navlinks_s}}</ref>
|era = สมัยระหว่างสงคราม
|event_start = [[รัฐธรรมนูญเดือนพฤษภาคม ปี 2477|ร่างรัฐธรรมนูญใหม่]]
|event_start = [[May Constitution of 1934|Constitution adopted]]
|year_start = 1934
|date_start = 1 May
|event1 = [[การลอบสังหาร]] [[เอนเกรเบิร์ท ดอลฟุส|ดอลฟุส]]
|event1 = [[Assassination]] of [[Engelbert Dollfuss|Dollfuss]]
|date_event1 = 25 July 1934
|event2 = ข้อตกลงเบอร์เทสกาเด้น
|event2 = Berchtesgaden Agreement
|date_event2 = 12 February 1938
|event3 = [[การรุกรานของทหารแวร์มัคท์แห่งนาซีเยอรมัน]]
|date_event3 = 12 March 1938
|event_end = [[อันชลุส|German annexationผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาซีเยอรมัน]]
|year_end = 1938
|date_end = 13 March
83

การแก้ไข