ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสกุล"

แก้ในส่วนราชสกุล มหิดล
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ในส่วนราชสกุล มหิดล)
| พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 1 องค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 องค์
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 พระองค์ และสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าหญิง 1 พระองค์<br>'''ชั้นนัดดา''' เจ้าฟ้าชาย 1 พระองค์ เจ้าฟ้าหญิง 3 พระองค์
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 พระองค์ กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ 1 พระองค์ <br>'''ชั้นปนัดดา''' พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 4 องค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 องค์
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชาย 1 พระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง 2 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 2 พระองค์
กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ 1 พระองค์ และ 4 องค์
| <ref name="ราชสกุลในรัชกาลที่ 5" />
|- align=“center”
50

การแก้ไข