ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดคุ้งตะเภา"

เขตติจีวราวิปวาสวัดคุ้งตะเภา มีอุโบสถเป็นจุดศูนย์กลาง มีพื้นที่ติดต่อกับที่ดินข้างเคียง ดังต่อไปนี้
 
# '''ทิศเหนือ''' ติดต่อจดกับที่ดินมีกรรมสิทธิ์ของชาวบ้าน (เดิมติด[[แม่น้ำน่าน]]เก่า) มีกำแพงวัดกั้นเป็นเขต
# '''ทิศใต้''' ติดต่อจดกับที่ดินมีกรรมสิทธิ์ของชาวบ้าน มีกำแพงวัดกั้นเป็นเขต
# '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อจดกับทางสาธารณประโยชน์ มีกำแพงวัดกั้นเป็นเขต
# '''ทิศตะวันตก''' จดแม่น้ำน่าน ตรงข้ามค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.๓๕
 
14,360

การแก้ไข