ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังดุสิต"

อยากทำมากเลยครับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(อยากทำมากเลยครับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พระราชวังดุสิต''' ตั้งอยู่ที่[[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] สร้างขึ้นในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เพื่อเป็นที่เสด็จประทับชั่วคราว เนื่องจากภายใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ซึ่งเป็น[[พระราชนิเวศน์]]ที่ประทับนั้นประกอบด้วย[[พระราชมณเฑียร]] หมู่พระตำหนัก หมู่เรือนในเขตพระราชฐานชั้นใน และหมู่เรือนข้าราชบริพาร ปลูกสร้างอยู่กันอย่างแออัด ปิดทางลม ทำให้ที่ประทับร้อนจัด ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระประชวรกันเสมอ ต่อมา จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังที่ประทับถาวรจนตลอดรัชกาล แต่ได้สร้างแล้วเสร็จในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
ปัจจุบัน เป็นที่ประทับของ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และ รวมทั้ง[[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาสิริกิติ์ พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีราชชนนีพันปีหลวง]] ซึ่งประทับที่ [[พระที่นั่งอัมพรสถานตำหนักจิตรลดารโหฐาน]]และ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สุทิดา พระบรมราชินีนาถพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชินี]] ซึ่งประทับที่ [[พระตำหนักจิตรลดารโหฐานที่นั่งอัมพรสถาน]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม