ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

== บัญชีอัตราเงินเดือน ==
บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5)
[[ไฟล์File:อินทรธนูข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญชี 5.jpg|thumb|อินทรธนูบัญชี 5 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น]]
==== ประเภททั่วไป ====
* ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 8,750 - 25,020 บาท
132

การแก้ไข