ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ราชการ ==
=== ข้าราชการประจำ ===
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เริ่มต้นเข้ารับราชการใน[[กองทัพบก]] ตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษา กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] ชั้นยศร้อยเอก และเข้าศึกษาหลักสูตรกระโดดร่ม (ส่งทางอากาศ) รุ่นที่ 144 พร้อมกับนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 32 ณ ค่ายเอราวัณ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี และหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า ณ โรงเรียนศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี จากนั้นได้ย้ายมารับราชการสังกัดกองการต่างประเทศ [[สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย]] และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ ปฏิบัติราชการด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายกิจการต่างประเทศ) เป็นล่ามภาษาต่างประเทศประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หลายสมัย) ในปี พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเมืองการปกครองและการบริหาร สำนักนโยบายและแผน เป็นหัวหน้า[[สำนักงานรัฐมนตรี]] กระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการกองการต่างประเทศอีกตำแหน่งหนึ่ง
 
ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่าราชการ[[จังหวัดสมุทรสาคร]] รองผู้ว่าราชการ[[จังหวัดปทุมธานี]] (พ.ศ. 2547) รองผู้ว่าราชการ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] (พ.ศ. 2550) ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 10 (ชช.10) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง [[สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย]] และเป็นผู้ว่าราชการ[[จังหวัดนครปฐม]] ในปี พ.ศ. 2552 ในปี [[พ.ศ. 2553]] จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ[[จังหวัดเชียงใหม่]] จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง[[รองปลัดกระทรวงมหาดไทย]] ในปี พ.ศ.2557 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง[[ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]]
ผู้ใช้นิรนาม