ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ข้าราชการการเมือง ===
นอกจากดำรงตำแหน่งปลัด[[ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]] แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำ[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] อีกหน้าที่หนึ่ง
 
แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 หม่อมหลวงปนัดดา ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่[[รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]]เพียงหน้าที่เดียว
 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/296/1.PDF พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี], '''[[ราชกิจจานุเบกษา]]''', เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]].</ref> จนพ้นความเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<ref>{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/290/1.PDF|title=พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 5) |date= 24 พฤศจิกายน 2560 |accessdate=25 พฤศจิกายน 2560|publisher=ราชกิจจานุเบกษา}}</ref> ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
 
== บทวิจารณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม