ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไข้หวัดใหญ่สเปน"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
โรคนี้คร่าชีวิตผู้คนไปทั่วโลก มีผู้คนราว 12-17 ล้านคนเสียชีวิตในอินเดียซึ่งประมาณ 5% ของประชากร<ref>{{Cite journal |pmc = 1118673|year = 2000|last1 = Mayor|first1 = S.|title = Flu experts warn of need for pandemic plans|journal = British Medical Journal|volume = 321|issue = 7265|pages = 852|pmid = 11021855|doi = 10.1136/bmj.321.7265.852}}</ref> หรือเสียชีวิตอย่างน้อย 12 ล้านคน<ref>David Arnold, "Dearth and the Modern Empire: The 1918–19 Influenza Epidemic in India," ''Transactions of the Royal Historical Society'' 29 (2019): 181-200. </ref> ยอดผู้เสียชีวิตใน[[บริติชราช|เขตปกครองโดยตรงในอินเดียของอังกฤษ]]ประมาณ 13.88&nbsp;ล้านคน{{sfn|Chandra|Kuljanin|Wray|2012}}
 
การประมาณการยอดผู้เสียชีวิตในประเทศจีนมีความหลากหลาย<ref name="ijima">{{cite book|author=Iijima, W.|title=The Spanish Flu Pandemic of 1918: New Perspectives|publisher=Routledge|year=2003|editor1=Phillips, H.|location=London and New York|pages=101–109|article=Spanish influenza in China, 1918–1920: a preliminary probe|editor2=Killingray, D.}}</ref>{{sfn|Patterson|Pyle|1991}} เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพสู่ศูนย์กลางในช่วงเวลานั้น เนื่องจากเป็น[[สมัยขุนศึก]] การประเมินยอดผู้เสียชีวิตครั้งแรกของจีนเกิดขึ้นในปี 1991 โดยแพตเตอร์สัน (Patterson) และไพล์ (Pyle) ซึ่งคาดว่า ในประเทศจีนจะมีผู้เสียชีวิตระหว่าง 5 - 9 ล้านคน อย่างไรก็ตาม การศึกษาในปี 1991 ภายหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และติเตียนจากการศึกษาในภายหลังเนื่องจากวิธีการศึกษามีข้อบกพร่อง และการศึกษาครั้งใหม่ที่ได้ตีพิมพ์ ประเมินอัตราการตายที่เกิดขึ้นในประเทศจีนต่ำกว่ามาก<ref name=":2">{{Cite book|last=Killingray|first=David|url=https://books.google.com/?id=k79_8QX8n44C&printsec=frontcover&dq=The+Spanish+Influenza+Pandemic+of+1918-1919:+New+Perspectives#v=onepage&q=local%20statistical%20data&f=false|title=The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919: New Perspectives|last2=Phillips|first2=Howard|year=2003|publisher=Routledge|isbn=978-1-134-56640-2|language=en}}</ref><ref>{{Cite book|last=Iijima|first=Wataru|url=|title=The Spanish influenza in China, 1918–1920|date=1998|publisher=|isbn=|editor-last=|location=|pages=|language=English|oclc=46987588}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Langford|first=Christopher|date=2005|title=Did the 1918–19 Influenza Pandemic Originate in China?|journal=Population and Development Review|language=en|volume=31|issue=3|pages=473–505|doi=10.1111/j.1728-4457.2005.00080.x|issn=1728-4457}}</ref> ตัวอย่างเช่น อีจิมะ (Iijima) ในปี 1998 ประมาณการยอดผู้เสียชีวิตในประเทศจีนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1.28 ล้านคนจากข้อมูลที่มีอยู่ในเมืองท่าเรือของจีน<ref>{{Cite conference |conference=Spanish 'Flu 1918-1998: Reflections on the Influenza Pandemic of 1918 after 80 Years |location=Cape Town, South Africa |last=Iijima|first=Wataru|date=1998|title=The Spanish influenza in China, 1918-1920|url=https://searchworks.stanford.edu/view/5409238}}</ref> ตามบันทึกของวาตารุ อีจิมะ (Wataru Iijima)<blockquote>''"ในการศึกษา 'การระบาดทั่วของไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 1918' แพตเตอร์สันและไพล์ได้พยายามประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สเปนในประเทศจีนโดยรวม พวกเขาอภิปรายว่าในประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 4.0 ถึง 9.5 ล้านคน แต่ทั้งหมดนี้ อยู่บนพื้นฐานจากการสันนิษฐานว่าอัตราการตายอยู่ที่ 1.0–2.25 เปอร์เซ็นต์ในปี 1918 เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ยากจนคล้ายกับอินโดนีเซียและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการตายเป็นไปตามนั้น เห็นได้ชัดว่าการศึกษาของพวกเขาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลสถิติท้องถิ่นของจีน"''<ref>{{Cite book|last=Killingray|first=David|url=https://books.google.com/?id=k79_8QX8n44C&pg=PT139&lpg=PT139&dq=%22Patterson+and+Pyle+in+their+study+'The+1918+Influenza+Pandemic'+tried+to+estimate+the+number+of+deaths+by+Spanish+influenza+in+China+as+a+whole.+They+argued+that+between+4.0+and+9.5+million+people+died+in+China,+but+this+total+was+based+purely+on+the+assumption+that+the+death+rate+there+was+1.0-2.25+per+cent+in+1918,+because+China+was+a+poor+country+similar+to+Indonesia+and+India+where+the+mortality+rate+was+of+that+order.+Clearly+their+study+was+not+based+on+any+local+Chinese+statistical+data.%22#v=onepage&q=%22Patterson%20and%20Pyle%20in%20their%20study%20'The%201918%20Influenza%20Pandemic'%20tried%20to%20estimate%20the%20number%20of%20deaths%20by%20Spanish%20influenza%20in%20China%20as%20a%20whole.%20They%20argued%20that%20between%204.0%20and%209.5%20million%20people%20died%20in%20China,%20but%20this%20total%20was%20based%20purely%20on%20the%20assumption%20that%20the%20death%20rate%20there%20was%201.0-2.25%20per%20cent%20in%201918,%20because%20China%20was%20a%20poor%20country%20similar%20to%20Indonesia%20and%20India%20where%20the%20mortality%20rate%20was%20of%20that%20order.%20Clearly%20their%20study%20was%20not%20based%20on%20any%20local%20Chinese%20statistical%20data.%22&f=false|title=The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919: New Perspectives|last2=Phillips|first2=Howard|date=2003|publisher=Routledge|isbn=978-1-134-56640-2|language=en}}</ref> </blockquote> การประมาณการยอดผู้เสียชีวิตที่ต่ำของจีนนั้นขึ้นอยู่บนพื้นฐานอัตราการตายที่ต่ำที่พบในเมืองท่าของจีน (ตัวอย่างเช่น ฮ่องกง) และจากการสันนิษฐานว่าการติดต่อสื่อสารที่ไม่ดี ช่วยป้องกันไม่ให้ไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายเข้าไปแผ่นดินใหญ่ของจีน<ref name="ijima" /> อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์และรายงานที่ทำการไปรษณีย์ร่วมสมัย รวมถึงรายงานจากแพทย์สอนศาสนา แสดงว่าไข้หวัดใหญ่ได้แทรกซึมเข้าไปภายในประเทศจีน และระบาดหนักในบางพื้นที่ในชนบทของจีน<ref name="palerider">{{Cite book|last=Spinney|first=Laura|title=Pale rider – The Spanish flu of 1918 and how it changed the world|year=2017|isbn=978-1-910702-37-6|pages=167–169|author-link=Laura Spinney}}</ref>
 
ใน[[จักรวรรดิญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]] มีผู้ป่วย 23&nbsp;ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 390,000&nbsp;คนตามรายงาน<ref>[https://web.archive.org/web/20110604204117/http://www.cdc.gov/EID/content/13/4/590.htm "Spanish Influenza in Japanese Armed Forces, 1918–1920"]. ''Centers for Disease Control and Prevention (CDC).''</ref> ใน[[หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์]] (ปัจจุบันคือ[[ประเทศอินโดนีเซีย]]) ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต 1.5&nbsp;ล้านคน จากพลเมือง 30&nbsp;ล้านคน<ref>Historical research report from University of Indonesia, School of History, as reported in Emmy Fitri. [https://web.archive.org/web/20120820191646/http://www.thejakartaglobe.com/home/looking-through-indonesias-history-for-answers-to-swine-flu/337976 Looking Through Indonesia's History For Answers to Swine Flu] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20091102151942/http://thejakartaglobe.com/home/looking-through-indonesias-history-for-answers-to-swine-flu/337976 |date=2 November 2009 }}. ''The Jakarta Globe''. 28 October 2009 edition.</ref> ใน[[ตาฮีตี]] มีประชากรเสียชีวิต 13% ใน 1 เดือน เช่นเดียวกับ ในซามัว 22% ของประชากร 38,000 คนเสียชีวิตในสองเดือน{{sfn|Kohn|2007}}
9,287

การแก้ไข