ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การอับปางของเรืออาร์เอ็มเอสไททานิก"

ภายใน 45 นาทีหลังการชน น้ำอย่างน้อย 13,700 ตันไหลเข้าสู่เรือ นี่เป็นเรื่องที่มากเกินไปที่อับเฉาเรือและปั๊มน้ำท้องเรือของ ''ไททานิก'' จะรับมือไหว ความสามารถในการสูบน้ำของปั๊มรวมกันมีทั้งหมดเพียง 1,700 ตันต่อชั่วโมง{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=112}} แอนดรูว์แจ้งกัปตันว่าห้าห้องแรกถูกน้ำท่วม ดังนั้น ''ไททานิก'' ถึงจุดจบแล้ว จากการประเมินของเขา เรือจะสามารถลอยตัวได้ไม่เกินสองชั่วโมง{{sfn|Barczewski|2006|p=148}}
 
นับจากเวลาของการชนไปจนถึงช่วงเวลาที่เรือจม น้ำอย่างน้อย 36,000 ตัน ไหลท่วมสู่ ''ไททานิก'' ทำให้[[ระวางขับนํ้า]]ของเรือเพิ่มขึ้นเป็นเกือบสองเท่าจาก 49,100 ตัน เป็นมากกว่า 84,000 ตัน{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=106}} น้ำไม่ได้ท่วมในอัตราคงที่และไม่กระจายไปทั่วทั้งเรืออย่างสม่ำเสมอเนื่องจากโครงสร้างของห้องเรือที่ถูกน้ำท่วม การที่เรือเอียงไปทางกราบขวาเนื่องจากน้ำท่วมไม่สมมาตรที่กราบขวา น้ำได้ไหลเทลงทางเดินที่ด้านล่างของเรือ{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=116}} เมื่อทางเดินถูกน้ำท่วมเต็ม การเอียงกลับมาสมดุล แต่ภายหลังเรือกลับมาเอียงไปทางกราบซ้ายถึงสิบองศาเมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไม่สมมาตรในด้านนั้น{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=118}}
<!--From the time of the collision to the moment of her sinking, at least {{convert|35000|LT|t}} of water flooded into ''Titanic'', causing her [[displacement (ship)|displacement]] to nearly double from {{convert|48300|LT|t}} to over {{convert|83000|LT|t}}.{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=106}} The flooding did not proceed at a constant pace, nor was it distributed evenly throughout the ship, due to the configuration of the flooded compartments. Her initial list to starboard was caused by asymmetrical flooding of the starboard side as water poured down a passageway at the bottom of the ship.{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=116}} When the passageway was fully flooded, the list corrected itself but the ship later began to list to port by up to ten degrees as that side also flooded asymmetrically.{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=118}}
 
มุมลดของ ''ไททานิก'' ค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากศูนย์องศาเป็นประมาณสี่องศาครึ่งในช่วงชั่วโมงแรกหลังจากการชน แต่อัตราที่เรือลดลงช้าเป็นอย่างมากในชั่วโมงที่สอง ลดลงเพียงประมาณห้าองศาเท่านั้น{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=109}} สิ่งนี้ทำให้หลายคนบนเรือมีความหวังว่าเรืออาจลอยอยู่นานพอที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือ เมื่อเวลา 1:30 น. อัตราการจมลงของหัวเรือเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง ''ไททานิก'' มีมุมลดประมาณสิบองศา{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=118}} เมื่อเวลาประมาณ 02:15 น. ''ไททานิก'' จมลงในน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อน้ำไหลเข้าไปในส่วนที่ไม่มีการท่วมมาก่อนหน้านี้ผ่านทางปากระวางดาดฟ้าเรือ เรือจมหายไปจากสายตาที่เวลา 02:20 น.{{sfn|Barratt|2010|p=131}}
''Titanic''{{'}}s down angle altered fairly rapidly from zero degrees to about four and a half degrees during the first hour after the collision, but the rate at which the ship went down slowed greatly for the second hour, worsening only to about five degrees.{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=109}} This gave many of those aboard a false sense of hope that the ship might stay afloat long enough for them to be rescued. By 1:30, the sinking rate of the front section increased until ''Titanic'' reached a down angle of about ten degrees.{{sfn|Halpern|Weeks|2011|p=118}} At about 02:15, ''Titanic''{{'}}s angle in the water began to increase rapidly as water poured into previously unflooded parts of the ship through deck hatches, disappearing from view at 02:20.{{sfn|Barratt|2010|p=131}}-->
 
==15 เมษายน 1912==
9,293

การแก้ไข