ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความเห็นพ้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Reverted 2 edits by 171.101.98.188 (talk) to last revision by NP-chaonay by Twinkle Global (SWMT))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{นโยบาย}}
{{nutshell|ความเห็นพ้องเป็นแบบจำลองมูลฐานสำหรับการวินิจฉัยสั่งการของผู้เขียน มีลักษณะคือ จัดการกับความกังวลโดยชอบของผู้เขียนผ่านกระบวนการประนีประนอมขณะที่ยึดนโยบายวิกิพีเดีย}}
 
'''ความเห็นพ้อง''' หมายความถึง วิธีหลักที่มีการวินิจฉัยสั่งการในวิกิพีเดีย และได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีดีที่สุดในการบรรลุ[[วิกิพีเดีย:ห้าเสาหลัก|ห้าเสาหลัก]]ซึ่งเป็นเป้าหมายของเรา ความเห็นพ้องในวิกิพีเดียไม่จำเป็นต้องหมายถึง "เอกฉันท์" (ซึ่งบรรลุได้ยากแม้เป็นผลลัพธ์ในอุดมคติ) หรือเป็นผลลัพธ์ของการออกเสียงลงคะแนน การวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวข้องกับความพยายามรวบรวมความกังวลโดยชอบของผู้เขียนทั้งหมด พร้อมกับเคารพ[[วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ|นโยบายและแนวปฏิบัติ]]ไปพร้อมกัน
 
นโยบายนี้อธิบายว่าในวิกิพีเดียมีความเข้าใจความเห็นพ้องอย่างไร วิธีตัดสินว่าบรรลุความเห็นพ้องหรือยัง (และวิธีดำเนินการต่อหากยังไม่บรรลุความเห็นพ้อง) และอธิบายข้อยกเว้นในหลักการที่ว่าการตัดสินใจต่าง ๆ ต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องกัน
 
== บ่อเกิดของความเห็นพ้อง==
ปกติการบรรลุความเห็นพ้องเป็นกระบวนการธรรมชาติ หลังมีผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหน้าครั้งหนึ่ง ผู้อื่นเมื่ออ่านแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อผู้เขียนเห็นไม่ตรงกันผ่านการแก้ไข การอภิปรายในหน้าคุยของหน้านั้น ๆ จะดำเนินกระบวนการไปจนบรรลุความเห็นพ้อง
ผู้ใช้นิรนาม