ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วินิตา ดิถียนต์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==รางวัลและเกียรติประวัติ ==
๑. #บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๓๗2537 (The Thai National Heritage Preservation Award) <br />
๒. #บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐2540 (The Thai National Culture Award)<br />
๓. #รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าดีเด่นของ[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ <br />2544
๔. #รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม หรือ Angela Award ของชมรมศิษย์อุร์สุลิน แห่งประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่า[[โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย]] ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗<br />2547
๕. #[[ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์]] (National Artist) ปี พ.ศ. ๒๕๔๗<br />2547
๖. #ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง(ครอบครัว’ดิถียนต์’ สมพันธ์-คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) ประจำปี ๒๕๔๘พ.ศ. 2548 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ<br />
๗. #เป็นชาวต่างชาติคนแรก ที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters) จากสภามหาวิทยาลัย Universityมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นโคโลราโด of Northern Colorado[[รัฐโคโลราโด]] [[สหรัฐ อเมริกา]] ประจำปี พ.ศ. 2548 ในฐานะศิษย์เก่า ที่ได้สร้างผลงานวรรณกรรมจนได้รับรางวัลระดับชาติเป็นจำนวนมาก และนำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย <br />
๘. #แม่ดีเด่น ของ[[กรุงเทพมหานคร]] ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐<br /> 2550
๙. #รางวัลสุรินทราชา นักแปลอาวุโสดีเด่นของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑<br />2551
๑๐. #ศิษย์เก่าดีเด่น (Honored Alumna) ของ University of Northern Coloradoมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นโคโลราโด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒<br />2552
๑๑. #รางวัลปาฐกถา[[ศิลป์ พีระศรี]] ประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี และเกียรติบัตร<br />
๑๒. #รางวัลเชิดชูเกียรติ งานวรรณกรรมประจำเขต ของกรุงเทพมหานคร จากนวนิยายเรื่อง “สองฝั่งคลอง”(เขตคลองสาน) “จากฝัน สู่นิรันดร”(เขตลาดพร้าว) และ “บูรพา”(เขตธนบุรี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗2557
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
5,455

การแก้ไข